media log

Srdečně Vás zveme na 31. konferenci Člověk a média, která se uskuteční 26.10.2017 od 17.30 v Americkém centru.

Název: „Dokáží média vyhrát volby?”

Konference se bude zabývat tématy: „Jakou roli sehrávají média v předvolebních kampaních? Jak velkou moc mají média na voliče? Jakou roli sehrávají veřejné průzkumy v předvolebních kampaních?” Konference  nabídne srovnání průběhu a výsledků z voleb v USA, Francii, Německu, Anglii a Česku.

Registrace nutná přes stránky:   

http://www.clovekamedia.cz/prihlaska.htm

Upoutávka na konferenci:

https://youtu.be/55w-_lvnLKo

 

cam 2017 podzim pozvanka

 

media log

Sr­deč­ně Vás zve­me na 30. kon­fe­ren­ci Člo­věk a mé­dia, kte­rá se usku­teč­ní 27.04.2017 od 17:30 v Ame­ric­kém cen­t­ru.

Název: „Já a internet – kdo koho ovládá?“

Konference se bude zabývat tématem virtuální identity, kterou každý člověk, ať už vědomě či nevědomě, vytváří na internetu. Naše virtuální identita zanechává stopy a ty pak mohou být využívány k cílené reklamě (e-commerce) nebo poskytují třetím osobám informace o uživatelích. S tím souvisí otázky bezpečnosti a ochrany osobních údajů všech fyzických i právnických osob. V souvislosti s virtuální identitou je možné mluvit i o kriminalitě a zneužití osobních údajů. Kdo a proč vytváří falešné virtuální identity? Jsme si vědomi našeho virtuálního já? Dokážeme bránit své soukromí? Rozumíme fungování e-commerce?

Diskutovat budou odborníci z oblasti sociálních médií, psychologie a práva. V češtině.

Registrace nutná přes stránky http://www.clovekamedia.cz/prihlaska.htm.

cam 2017 jaro pozvanka

 

Srdečně Vás zveme na 29. konferenci Člověk a média, která se uskuteční 20.10. 2016 od 17:30 v Americkém centru.

Téma: „Jsou média spravedlivá vůči justici?“.

Konference se bude zabývat fungováním justice - proč se zvenku zdá, že nefunguje; co jsou největší skutečné trhliny v systému? Proč nejsou státní zástupci aktivnější v informování veřejnosti prostřednictvím médií? Jak využívají mediální prostor veřejně známí pachatelé při působení na veřejné mínění? Co je rolí advokátů: zajistit svému klientovi právo na spravedlivý proces, nebo prosadit svou verzi případu? Jsou orgány činné v trestním řízení skutečně tak neschopné, jak často popisují média, nebo je to jen klamný dojem? Proč má veřejnost dojem, že justice u nás nefunguje? Proč média nedokáží podávat divákům srozumitelné příběhy o zločinu a trestu? Je to chyba médií, nebo justice?

Přihlásit se na konferenci můžete na: http://www.clovekamedia.cz/prihlaska.htm

Upoutávka na konferenci: https://www.youtube.com/watch?v=HbF80KrZ8l4

 

pozvanka